Heemkundige Kring Malle

Binnenkort

Dinsdag 13 maart 2018 om 20.30 uur in het lokaal
Algemene ledenvergadering

Alle leden zijn van harte welkom op de algemene ledenvergadering.
Wij vertellen je wat wij het afgelopen jaar gepresteerd hebben en maken onze plannen voor het nieuwe werkjaar bekend.
Als gewoon lid heb je geen stemrecht maar je bent wel zeer welkom om deze vergadering bij te wonen en nieuwe ideeën aan te brengen. Wij zorgen voor een natje en een droogje.
Als je interesse hebt om je te engageren voor de werking van onze kring kan je je kandidaat stellen als effectief lid. Je neemt hiervoor het best contact op met Hugo Broen (zie Bestuur).

Dinsdag 20 maart 2018 om 20 uur in het kasteel de Renesse
Nacht van de Geschiedenis rond het thema Religie : Voordracht ‘Egyptische mythologie en christendom’ door Hugo Broen

Zijn er 'overeenkomsten' tussen de Egyptische mythologie en het Oude en Nieuwe Testament? Je vindt geen ander land / regio zo dikwijls en prominent in de Bijbel terug als Egypte: Mozes die de Israëlieten naar het beloofde land leidde, Jozef die verkocht werd door zijn broers en in Egypte vizier werd, de Heilige Familie die naar Egypte vluchtte, enz. De Koptische Kerk is een van de oudste christelijk geïnspireerde kerken. Al vlug waren er heremieten (kluizenaars) in de Egyptische woestijnen; denk maar aan Abt Sint-Antonius (ja, die van Salphen).
Er waren ook verschillen. Zo was de verering van de goden in een Egyptische tempel totaal verschillend van de functie van een christelijke kerk.
Enkele andere belangrijke thema’s die aan bod komen, zijn de schepping en de overwinning op de dood.
Ook met de Griekse mythologie zijn er overeenkomsten, waarnaar verwezen wordt als ze relevant zijn.
Al deze facetten worden behandeld maar het is aan het publiek om zelf na te denken en een eigen mening te vormen. Het is niet de bedoeling van de spreker om iets op te dringen.

Afspraak op dinsdag 20 maart 2018 om 20 uur in de ridderzaal van het kasteel de Renesse, Lierselei 28, Oostmalle.
Inkom: 5 euro. Gratis voor leden van de Heemkundige Kring van Malle, Davidsfonds Westmalle en Oostmalle en Domein de Renesse vzw. Graag je lidkaart meebrengen.
Een organisatie van Davidsfonds Westmalle & Oostmalle, Domein de Renesse vzw en de Heemkundige Kring van Malle.

175 jaar Scherpenbergmolen, met onder andere een tentoonstelling over de molens van Malle

In 1843 werd de Scherpenbergmolen, een stenen windmolen, door de gebroeders Jan en Piet Mullenbrück opgericht, vlak bij de grote baan Antwerpen-Turnhout. De naam Scherpenberg verwijst allicht naar de locatie; de molen is namelijk gelegen op een hoger punt, vlak bij de vrij sterk ingesneden Moerbeek. De molen is van het type bovenkruier: het bovenste deel van de molen kan in de juiste richting geplaatst worden om de wieken zoveel mogelijk wind te laten vangen. Tot de Tweede Wereldoorlog deed hij dienst als korenmolen, daarna raakte hij in onbruik. De Scherpenbergmolen is sinds 1979 beschermd als monument en de omgeving als dorpsgezicht. De molen werd verschillende keren gerestaureerd. Sinds de laatste grote restauaratie in 1985-1986 kan hij weer malen. Elke zondag tussen 13 en 17 uur kan je de molen aan het werk zien (als het weer het toelaat).

Toerisme Malle wil het 175-jarig bestaan van de Scherpenbergmolen niet onopgemerkt laten voorbijgaan en werkte een feestprogramma uit met o.a. een fotowedstrijd, een fietszoektocht, een wedstrijd voor gebuurtes en straatverenigingen, een optreden, workshops en bezoeken.

De Heemkundige Kring draagt zijn steentje bij aan een tentoonstelling in het bijgebouw van het Molenhuis. Je kan er de winnende foto van de Scherpenbergmolen bewonderen, maar ook ander oud en nieuw beeldmateriaal van de molens van Malle. Je vindt er meer informatie over de geschiedenis en de werking van de Scherpenbergmolen en een aantal historische documenten.

De tentoonstelling is gratis te bezoeken op zaterdag 26 mei en zondag 27 mei tussen 9 en 18 uur.

Voor alle andere activiteiten raadpleeg je best de website van Toerisme Malle en publicaties zoals de Malse Courant, Uit in Malle en de speciale molenbrochure die iedereen zal ontvangen.

Voorbije activiteiten

Zaterdag 16 december 2017
Voorstelling van Jaarboek 2017

Namens het volledige bestuur stelde voorzitter Hugo Broen (derde van links onderaan op de foto) Jaarboek 2017 voor aan het publiek. Op de foto zie je de auteurs, de redacteurs en de medewerkers, samen met enkele mensen die geïnterviewd werden voor de artikels.
Burgemeester Harry Hendrickx had het hele boek al doorgenomen en wist over elk artikel wel enkele interesssante of leuke weetjes te vertellen.
Heel wat leden kwamen langs om hun jaarboek af te halen en namen de tijd voor een praatje bij een hapje en een drankje in de aangename tentoonstellingsruimte.

Jaarboek 2017 is jammer genoeg volledig uitverkocht. Als je vooral interesse hebt in het artikel over de Sint-Pauluskerk of de geschiedenis van het Bergplein in Westmalle, kunnen wij je nog wel een overdruk van die artikels aanbieden. Dit is zeker de moeite waard om eens te bekijken en niet duur! Neem hiervoor even contact op.

 

  

 

 

 

 

 Egyptische Mythologie
De godin Isis met Horus op de schoot. Het beeld doet sterk denken aan Maria met het kind Jezus.Scherpenbergmolen
De molen in 1999. (postkaart archief Eric Loobuyck)

 

 

 

 

 

 

voorstelling jaarboek 2017
Foto: Stanny Correwyn